browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

piszą o nas

Morning routine

Kielecka Dycha odbiła się szerokim echem wśród biegaczy biorących w niej udział. Również w kieleckich mediach, tych tradycyjnych, a także internetowych było o nas głośno. Oto wybrane pozycje.